HVAC


Heating Ventilation and Cooling (HVAC)

(Producten t.b.v. klimaattechniek voor pompen, ventilatoren en monitoring.)

In het marktsegment H.V.A.C. zijn energiebesparing, optimalisatie en monitoring zeer actueel.

Zo zullen de komende jaren de eisen die gesteld worden aan het rendement van aandrijvingen verder worden aangescherpt. Dit zijn ontwikkelingen waar onze leveranciers direct op in spelen met de frequentieregelaars welke zij hiervoor in het programma aanbieden. Denk hierbij aan:

  •  Energiebesparing
  •  Pomp optimalisatie
  •  Besparing op onderhoudskosten
  •  Ondersteuning voor PM (permanent magneet) motoren
  •  Intelligente cascade sturing (t.b.v. energiebesparing en redundantie)
Branches-HVAC-1 Branches-hvac-2 Branches-hvac-3

Voor de applicaties waarbij het een vereiste is dat in geval van uitbreken van brand de aandrijvingen zo lang mogelijk in de gewenste richting blijven draaien, zijn de frequentieregelaars uitgerust met een zogenaamde firemode functie. De omgevingen waar aan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld parkeergarages, trappenhuizen, tunnels, etc.

Branches-hvac-4 Branches-hvac-5

Ten behoeve van monitoring kan er lokaal gebruikt gemaakt worden van HMI panelen en waar behoefte is aan een centrale monitoring of een uitgebreidere rapportage kan er gebruik gemaakt worden van Scada. Exor en Geovap (Reliance Scada) zijn leveranciers binnen het pakket van Hiflex welke hier de nodige oplossingen voor bieden.

In de HVAC branche wordt veel gebruik gemaakt van diverse communicatiebussen waarvan BacNet een veel voorkomend bussysteem is. Om goed aan te kunnen sluiten in de huidige HVAC branche hebben de fabricaten Invertek en Geovap (Reliance Scada) BacNet als één van de mogelijke communicatie protocollen geïmplementeerd.branches-hvac-BACnet-Logo

 

    Branches-hvac-6      Branches-hvac7

Al sinds jaar en dag levert vooral Hitachi nauwkeurige PT 100 opnemers (0,1 C nauwkeurig) voor nauwkeurige temperatuurmeting welke opgenomen kunnen worden in de besturing van de Hitachi PLC. Of het nu gaat om de temperatuurregeling van een koelcel, ijsstadion of van een ontwikkelkamer t.b.v. de zaadkweek, de Hitachi PLC’s zijn hier op hun plaats.

Door gebruik te maken van Exor bedienpanelen is men in staat een lokale koelcel te monitoren en te bedienen. Via o.a. een ethernet netwerk kan men weer meerdere cellen verbinden met een centrale PLC. Onze Scada systemen faciliteren een overkoepelende bediening, monitoring en bewaking van de processen. Indien gewenst kunnen wij hiervoor ook een passende IPC van ads-tec of Exor aanbieden. Indien een lokale stroomvoorziening zwak is kan men een zwaardere ventilator vaak beter via een Solcon softstarter laten aanlopen. Dit voorkomt piekbelastingen op de generatoren.

Sinds medio 2014 biedt Hiflex Merkes PM motoren met een zeer hoog rendement. (IE4) Gecombineerd met een frequentieregelaar van Hitachi of Invertek bespaart men zeer veel energie. 

Onze producten t.b.v. de HVAC branche:

Invertek frequentieregelaars HVAC-ECO

Hitachi frequentieregelaars SJ700B

Mitsubishi frequentieregelaars F

Hitachi PLC EHV+

Reliance Scada software

Exor bedienpanelen (HMI)

Solcon Softstarters

Ads-tec IPC’s