Hitachi EHV+


producten-hitachi-plc-ehvplus-Hitachi-logo

Hitachi EHV+ PLC en CODESYS V3 een sterke combinatie.  

Bewezen betrouwbare hardware gecombineerd met de in Europa meest toegepaste Automation Platform CODESYS van 3S-software

codesys v3

Als één van de eersten in de wereld bracht Hitachi een PLC op de markt waarin de CODESYS runtime versie 3 is ondergebracht. CODESYS heeft met versie 2 in 2009 in Europa het niveau bereikt van de grootste leverancier op het gebied van Soft PLC’s. De IEC 61131-3 omgeving biedt de programmeertalen ladderdiagram, instructiecode, functieblokken, structured text en grafcet. Hitachi heeft nu op aanbeveling van Hiflex (als exclusieve distributeur voor Nederland) van CODESYS in Nederland als één van de eerste grotere PLC leveranciers de stap gezet om deze software omgeving in een nieuwe krachtige CPU te implementeren. In onderstaande beschouwing geven wij u de gebruikersvoordelen van deze productcombinatie weer. Hierbij wordt zelfs ingegaan op de specifieke voordelen per doelgroep. Bij de nieuwe EHV+ CODESYS PLC wordt gebruik gemaakt van de hardware van de beproefde EH150 en EHV PLC’s van Hitachi. Deze series worden al meer dan 15 jaar met succes op de Nederlandse markt gebracht en hebben zich als zeer betrouwbaar en duurzaam bewezen. Beide series bieden nu naast EHV+ CODESYS PLC een ruim scala aan digitale, analoge, positioneer, remote I/O en temperatuurmetings-modules met een hoge nauwkeurigheid. We noemen even de RT80 module met 8 stuks 2 draads PT100 aansluiting/ 4 stuks 3 draadsaansluitingen met een uitlezing van 0,1 graad Celcius.

 

CPU Type  EHV-CPU1025 EHV-CPU1102
Gebruikersprogramma (RAM) 512KB  2048KB
Boot project ( FLASH ) 512KB 2048KB
Source file ( FLASH )  5MB 5MB
Aantal uitbreidingsunits 0 5
Opslag data geheugen 256KB
Veldbus geheugen  16 KB ( 2kB*8 units )
Programmeertalen LD, FBD, SFC, IL, ST, CFC ( Continuous Function Chart )
Communicatie poort  CODESYS V3 protocol
  • USB – USB 2.0 Full speed
Programmering
  • Ethernet – UDP/IP, TCP/IP
Programmering / Modbus-TCP client/ General purpose
  • Serial – RS-232C/485
Programmering / Modbus-RTU-master/ General purpose

De Hitachi PLC’s zijn zeer goed te combineren met de touch screen bedientableau’s van Exor. Exor bedienpanelen kunnen ook worden uitgerust met een CODESYS PLC versie 2 en binnen afzienbare tijd met versie 3. Het grote voordeel van de programmeur is dan dat hij één programmeer omgeving heeft voor de PLC als ook voor de besturing die in het bedientableau is ondergebracht. Ook aan de gebruiker van oudere PLC systemen uit de H serie heeft Hitachi gedacht. Via handige interface klemmenstroken kunnen oudere aansluitklemmen worden omzet naar de compactere nieuwe vorm. Dit maakt de overstap naar de nieuwe software omgeving heel gemakkelijk.

ehvplus

Een EHV+ CPU van Hitachi

EH150

Een EH 150 PLC systeem van Hitachi

 

Wat maakt de Hitachi EHV+ CPU en CODESYS V3 een sterke combinatie?

Naast bovengenoemde kracht van de Hitachi PLC hardware biedt CODESYS V3 een zeer moderne programmeeromgeving die gebaseerd is op de Microsoft .NET technologie. De menu structuur is duidelijk en intuïtief.

 

 

U kiest de programmeertaal van uw keuze

De code bouwstenen, zoals programma’s, functie blokken en functies, kunnen ieder in een willekeurige programmeertaal geschreven worden. Tussen de talen FBD, IL en LD kan tijdens het programmeren gewisseld worden.


Object georiënteerd programmeren
Een belangrijke uitbreiding ten opzichte van versie 2.3, maar tevens ten opzichte van alle andere IEC 61131-3 programmeerpakketten is de mogelijkheid tot Object Georiënteerd Programmeren. Deze programmeerwijze is een uitbreiding op de standaard functie blokken waarbij via Methods, Properties, Interfaces, Inheritance de code op een slimme, compacte wijze opgezet kan worden met als doel het verhogen van de leesbaarheid en het eenvoudiger en sneller aanpassen, uitbreiden en hergebruiken van reeds geschreven code.

Eenvoudige debugging
codesys_debug

Trace functie
Naast de fraaie programmeeromgeving biedt CODESYS V3 bijzonder veel mogelijkheden voor het testen en debuggen van de applicaties. Tijdens het programmeren worden syntax error meldingen reeds gegeven als Precompile fouten. Hiervandaan kan direct naar de code gesprongen worden om de fout te verbeteren.

Software biblotheek
CODESYS V3 bevat een uitgebreide set functies en functie blokken die zijn ondergebracht in Bibliotheken. Eén van de meest belangrijke verbeteringen in CODESYS V3 is dat er van deze bibliotheken meerdere versies kunnen bestaan binnen dezelfde programmeeromgeving. Deze worden verzameld in de zogenaamde Library Repository. Het voordeel van deze functionaliteit is dat uniform is vastgelegd welke versie van een bibliotheek wordt gebruikt in een project.

Meerdere programmeurs kunnen aan één project werken
Bij grotere, langlopende projecten worden soms vrij veel wijzigingen doorgevoerd die goed gedocumenteerd moeten worden en wordt er soms door meerdere programmeurs gewerkt aan één applicatie. Om dit mogelijk te maken biedt CODESYS de mogelijkheid tot het gebruik van de ENI (Engineering Interface) server. Hierbij wordt het project gekoppeld aan een database en kan per programmeur aan één of meerdere objecten gewerkt worden.

Hieronder worden per doelgroep een aantal voordelen opgesomd waarbij natuurlijk geldt dat een voordeel voor de één ook kan gelden als voordeel voor een ander:

Voor de High-Tech machine bouw:
• Gecompileerde runtime code snelheid
• Object georiënteerd programmeren
• Geavanceerde Bibliotheek functionaliteit met modern versie beheer
• Zeer goede debugging mogelijkheden
• Platform onafhankelijk

Voor de machine bouw:
• De programmeer software is veelal gratis beschikbaar. Updates worden gratis verstrekt.
• “Conditional Compile”: afhankelijk van een aantal instellingen is vanuit één algemeen project
een applicatie voor een specifieke machine te genereren.
• De applicatie is modulair op te bouwen en daardoor overzichtelijk en beheersbaar.
• PLC, Visualisatie en Motion functionaliteit in één programmeer omgeving.
• Uitgebreid versie beheer voor goede controle over code van (oudere) machines.

Voor de System Integrator:
• CODESYS is reeds geïmplementeerd in producten van meer dan 200 gerenommeerde
leveranciers (klein, groot, PLC, motion controller). Voor iedere toepassing is een geschikte
besturing te verkrijgen.
• De reeds geschreven code (standaard functies en functie blokken) is voor andere projecten
wederom te gebruiken.
• De CODESYS programmeer omgeving biedt uitgebreide mogelijkheden voor het documen-
teren van het project.
• Via de ENI Server is uitgebreid versie beheer mogelijk en kan met meerdere mensen tege-
lijkertijd aan een project gewerkt worden.

Voor de installateur:
• Alle standaard IEC talen beschikbaar, dus voor iedere programmeur toegankelijk
• Geïntegreerde visualisatie en grafieken (sampling trace) en daardoor snel en eenvoudig in
bedrijf te stellen.
• Variabelen eenvoudig beschikbaar te stellen aan bovenliggend systeem (SCADA, ERP, HMI,
etc.).
• Via standaard netwerk functionaliteit is data uitwisseling tussen verschillende systemen (van
verschillende leveranciers) mogelijk.

Voor de OEM’er en/of PLC fabrikant:
• Eenvoudig te implementeren in de hardware naar keuze.
• Vele industriële I/O drivers reeds beschikbaar
• Compiler voor systemen met kleine tot high-end processor met of zonder OS (Linux, WinCE,
XP, etc.)
• Eigen I/O drivers inclusief configurator + libraries toe te voegen
• “Short time to market”
• De CODESYS Suite is “open” en biedt interfaces voor integratie met standaard componenten.
• Industriële functionaliteit is reeds geïmplementeerd en versimpelen het gebruik van CODESYS.

Wenst u meer informatie neemt u dan contact op met de verkoopafdeling PLC’s
Telefoon: 0180-466004 of mail naar info@hiflex.nl