Reliance Scada Licentie structuur


producten-reliance-scada-logo

Hieronder worden de volgende Reliance licenties nader toegelicht.

Reliance Ontwikkel modules
Reliance Runtime modules
Reliance Server modules
Reliance Thin Client modules
Reliance Licentie bundels
Reliance Drivers
Voorbeelden


Reliance Ontwikkel modules

Reliance Ontwikkel modules bieden de mogelijkheid om SCADA applicaties te ontwikkelen en deze in runtime modus uit te voeren voor testdoeleinden. Alle Reliance Design licenties (dus Desktop en Enterprise) beschikken over alle functionaliteit die nodig is voor het ontwikkelen van volwaardige SCADA toepassingen. Met Design licenties kunnen applicaties worden ontwikkeld voor Runtime of Server modules die evenveel I/O tags hebben of minder.
Een voorbeeld: Een Reliance Design Enterprise licentie voor 3.000 I/O tags kan runtime applicaties ontwikkelen voor bijvoorbeeld een Reliance Control Server licentie voor 3.000 I/O tags.

Reliance Design Desktop

Reliance Design Desktop is bedoeld om applicaties te ontwikkelen voor één enkele PC.

Reliance Design Enterprise

Reliance Design Enterprise is bedoeld om applicaties te ontwikkelen voor één of meerdere PC’s. Met Reliance Design Enterprise kunnen ook projecten worden ontwikkeld waarbij Thin Clients worden gebruikt.
Bij deze licentie worden standaard 3 Thin Client modules meegeleverd die voor testdoeleinden kunnen worden gebruikt.

Reliance Runtime modules

Reliance Runtime modules bieden de mogelijkheid om SCADA applicaties uit te voeren die zijn ontwikkeld met een Reliance Design licentie.
Met een Reliance Runtime licentie kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de ontwikkelde applicatie.

Reliance Control

Reliance Control is een runtime module die kan worden gebruikt voor standalone of netwerktoepassingen. In standalone toepassingen communiceert Reliance Control direct met de PLC; in netwerktoepassingen communiceert Reliance Control met een Reliance Server module.
Met Reliance Control kunt u onder andere bedienen, visualiseren en loggen.

Reliance View

Reliance View is een runtime module die kan worden gebruikt voor standalone of netwerktoepassingen. In standalone toepassingen communiceert Reliance View direct met de PLC; in netwerktoepassingen communiceert Reliance View met een Reliance Server module.
Met Reliance View kunt u onder andere visualiseren en loggen.


Reliance Server modules

Reliance Server modules kunnen fungeren als communicatie server voor Runtime modules of Thin Client modules. Daarnaast kunnen deze modules data loggen die in het proces worden waargenomen.

Reliance Control Server

Reliance Control Server biedt naast de server functionaliteit dezelfde functionaliteit als Reliance Control.

Reliance Server

Reliance Server draait als een Windows Service en heeft om die reden geen interface.


Reliance Thin Client modules

Met Reliance Thin Client modules kan een proces op afstand worden bediend en gevisualiseerd. Met een Thin Client licentie kunt u gebruik maken van een Web Client of van een Mobile Client. De telling van het aantal benodigde Thin Clients wordt gebaseerd op het aantal gebruikers dat tegelijkertijd moet kunnen inloggen via Web of Mobile Client. Thin Client modules worden toegevoegd aan de Reliance Server of Reliance Control Server licentie.


Reliance licentiebundels

Reliance licentiebundels bestaan uit een ontwikkel en runtime licentie. Deze licentiebundels bieden het gemak en de flexibiliteit om in het veld de applicatie te wijzigen of verder te ontwikkelen.

Reliance Control + Design Desktop

Deze licentiebundel bevat exact dezelfde functionaliteit als de twee losse licenties, echter staan beide licenties nu op één hardware sleutel.

Reliance Control Server + Design Enterprise

Deze licentiebundel bevat dezelfde functionaliteit als de twee losse licenties, echter is Reliance Design Enterprise in deze bundel niet voorzien van Thin Client modules. Beide licenties staan op één hardware sleutel.


Reliance Communicatie Drivers

Communicatie drivers verzorgen de communicatie tussen de hardware apparatuur (zoals PLC’s of andere programmeerbare besturingen) en het Reliance systeem. Er kan worden gekozen voor een native driver of een OPC server. Een greep uit de beschikbare drivers: Modbus, Allen Bradley, Sauter EY2400 en Johnson Controls DX9100. Daarnaast is er een universele seriële/ethernet communicatie driver voor het aansluiten van apparatuur waarvoor geen driver of OPC server is ontwikkeld. Met deze driver kunt u zelf uw eigen driver ontwikkelen op basis van VB Script. U dient wel te beschikken over kennis van het protocol waarmee de apparatuur communiceert.
Reliance bevat standaard een OPC en DDE client, waardoor het gekoppeld kan worden met een OPC of DDE server. Voor vrijwel ieder merk en type PLC is een OPC server leverbaar.


Voorbeelden

Standalone toepassing
producten-reliance-scada-Reliance-stand_alone_toepassing

Een standalone toepassing bestaat uit één bedienstation in de productie omgeving. Een dergelijke applicatie kan worden ontwikkeld met een Reliance Design Desktop licentie (A). De productie opstelling in dit voorbeeld bestaat uit één bedienstation (B) welke is verbonden met de PLC. Dit bedienstation kan worden voorzien van een Reliance Control of Reliance View licentie. Het bedienstation kan communiceren met de PLC via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

Standalone toepassing (gecombineerde licentie)

producten-reliance-scada-Reliance-stand_alone_toepassing_gecombineerde_licentie

De applicatie voor bovenstaande standalone toepassing wordt ontwikkeld en gebruikt in de productie omgeving. In dit geval is het voordeliger om te kiezen voor een licentiebundel, bestaande uit Reliance Design Desktop en Reliance Control (A).

Netwerk toepassing (2 bedienstations, 1 PLC) 

producten-reliance-scada-Reliance-netwerk_toepassing1

Een netwerk toepassing bestaat uit twee of meer bedienstations in de productie omgeving. Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie (A). De productie opstelling in dit voorbeeld bestaat uit bedienstation (B) welke is verbonden aan de PLC en bedienstation (C) welke zijn gegevens verkrijgt via bedienstation (B). Omdat bedienstation (B) zijn gegevens moet aanbieden aan bedienstation (C) dient deze voorzien te worden van een Reliance Server of Reliance Control Server licentie. Bedienstation (C) kan worden voorzien van een Reliance Control of Reliance View licentie. De communicatie met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

Netwerk toepassing (combi) (2 bedienstations, 1 PLC)

producten-reliance-scada-Reliance-netwerk_toepassing2

De applicatie voor bovenstaande netwerk toepassing wordt ontwikkeld en gebruikt in de productie omgeving. In dit geval is het voordeliger om voor bedienstation (A) te kiezen voor een licentiebundel, bestaande uit Reliance Design Enterprise en Reliance Control Server.

Netwerk toepassing (2 bedienstations, 2 PLC’s)

producten-reliance-scada-Reliance-netwerk_toepassing3

Een netwerk toepassing bestaat uit twee of meer bedienstations in de productie omgeving. Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie (A). De productie opstelling in dit voorbeeld bestaat uit twee bedienstations (B en C) welke beide zijn verbonden met een PLC. Beide bedienstations hebben lees- en schrijftoegang tot beide PLC’s. Omdat beide bedienstations (B en C) gegevens moeten aanbieden aan elkaar dienen ze voorzien te worden van een Reliance Server of Reliance Control Server licentie. De communicatie met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

Toepassing met mogelijkheid om op afstand in te loggen (Thin Client)

producten-reliance-scada-Reliance-toepassing_met_mogelijkheid_om_op_afstand_in_te_loggen

Bovenstaande toepassing heeft mogelijkheden om lokaal, of op afstand in te loggen op de applicatie middels een Thin Client module. Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie (A). De productie opstelling in dit voorbeeld bestaat uit één bedienstation (B) welke is verbonden met een PLC. Omdat dit bedienstations (B) zijn gegevens moet aanbieden aan een Thin Client module, dient deze voorzien te worden van een Reliance Server of Reliance Control Server licentie. Een Thin Client module kan worden gebruikt als Web Client (C) of als Mobile Client (D). De Thin Client licenties worden als uitbreiding toegevoegd aan bedienstation (B). De communicatie met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

Netwerk toepassing (redundante opstelling)

producten-reliance-scada-Reliance-netwerk_toepassing_redundante_opstelling

Bij toepassingen waarbij een hoge mate van beschikbaarheid vereist is, kan gekozen worden voor een redundante opstelling. Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie (A). De productie opstelling in dit voorbeeld bestaat uit twee servers (B en C) en drie bedienstations (D, E en F). Beide servers zijn verbonden aan de PLC’s, hebben geen lokale visualisatie en hun gegevens worden aangeboden aan de bedienstations. Om die reden worden beide servers (B en C) voorzien van een Reliance Server licentie. Bedienstations (D, E en F) kunnen worden voorzien van Reliance Control of Reliance View. Deze bedienstations zullen bij opstarten een verbinding maken met server (B). Indien de server wordt afgesloten zullen de bedienstations automatisch verbinding maken met server (C).
De PLC’s kunnen via Ethernet worden aangesloten, maar ook serieel of met behulp van een veldbus. De communicatie verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

Toepassing met SMS berichten afhandeling

producten-reliance-scada-Reliance-toepassing_met_sms_berichten_afhandeling

Het Reliance Industrial SCADA/HMI Systeem biedt de unieke mogelijkheid om SMS berichten te versturen én te ontvangen. Ontvangen SMS berichten worden geanalyseerd en op geldigheid gecontroleerd. Indien de verzender is geautoriseerd worden de door hem verzonden acties uitgevoerd. Bovenstaande standalone toepassing kan worden ontwikkeld met een Reliance Design Desktop licentie (A). Het bedienstation kan worden voorzien van Reliance Control of Reliance View en dient daarnaast te beschikken over de Reliance GSM SMS driver.